Δ.Σ. Σινώπης

Δ.Σ. Σινώπης

    • Γεωργάκης Σπυρίδων - Ε΄ΤάξηΓεωργάκης Σπυρίδων - Ε΄Τάξη
    • Λιώλης Παντελής- ΣΤ΄ΤάξηΛιώλης Παντελής- ΣΤ΄Τάξη