Τα slides απο την διάλεξη του μαθήματος μελέτες παρατήρησης

25/2 και 6/3