Ανακοινώσεις

Ενδιάμεση εξέταση ΔΟΛ (Νοέμβριος 2018)

 
Φωτογραφία Αλέξανδρος Νίντος
Ενδιάμεση εξέταση ΔΟΛ (Νοέμβριος 2018)
από Αλέξανδρος Νίντος - Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018, 2:11 μμ
 

Στις 15 Νοεμβρίου 2018 θα γίνει η ενδιάμεση εξέταση του μαθήματος "Διαφορικός & Ολοκληρωτικός Λογισμός".

Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση αυτή, η οποία είναι προαιρετική, έχουν όλοι οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής που χρωστούν το μάθημα. Η εξεταστέα ύλη της ενδιάμεσης εξέτασης αντιστοιχεί στην ύλη που θα έχει καλυφθεί στις παραδόσεις του μαθήματος μέχρι και τις 8 Νοεμβρίου. Αντίθετα, η τελική εξέταση που θα γίνει τον Ιανουάριο του 2019, θα είναι εφ' όλης της ύλης και πρέπει να δοθεί υποχρεωτικά από όλους όσους σκοπεύουν να περάσουν το μάθημα.

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την επιλογή του μέγιστου βαθμού μεταξύ αφενός του βαθμού μόνο της τελικής εξέτασης και αφετέρου του συνδυασμού των βαθμών της ενδιάμεσης και τελικής εξέτασης κατά ποσοστά 40% και 60%, αντίστοιχα.

Παραδείγματα:

1) Κάποιος φοιτητής παίρνει 7 στην ενδιάμεση εξέταση και 4 στην τελική εξέταση. Ο βαθμός που του καταχωρείται είναι 5 (7*0.4 + 4*0.6 = 5.2 > 4).

2) Άλλος φοιτητής παίρνει 3 στην ενδιάμεση εξέταση και 6 στην τελική εξέταση. Ο βαθμός που του καταχωρείται είναι 6 (γιατί 6 > 3*0.4 + 6*0.6 = 4.8).

3) Τρίτος φοιτητής δεν συμμετέχει στην ενδιάμεση εξέταση και παίρνει 5 στην τελική. Ο βαθμός που του καταχωρείται είναι 5.

4) Τέταρτος φοιτητής παίρνει 8 στην ενδιάμεση εξέταση αλλά δεν συμμετέχει στην τελική εξέταση. Ο βαθμός που του καταχωρείται είναι 3 (8*0.4 = 3.2).

Οι φοιτητές που επιθυμούν να δώσουν την ενδιάμεση εξέταση καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους μέχρι και την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου στο https://tinyurl.com/yc2wktk8

Ο διδάσκων

Αλέξανδρος Νίντος