ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΕΔΕΓΠΟ 2011-2012

ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ

 
Φωτογραφία Ιωάννα Φώτου
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΑΡΙΩΝ
από Ιωάννα Φώτου - Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011, 1:28 μμ
 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΟΓΟΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΛΙΤΣΙΝΑΡΗ