Ανακοινώσεις

Κωδικός στο Teams για Διαφορικό και Ολοκληρωτικό Λογισμό

 
Φωτογραφία Αλέξανδρος Νίντος
Κωδικός στο Teams για Διαφορικό και Ολοκληρωτικό Λογισμό
από Αλέξανδρος Νίντος - Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020, 12:35 μμ
 

Ο κωδικός πρόσβασης του χώρου στο MS Teams στον οποίο διεξάγεται το μάθημα ‘Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός’ είναι j96sslq Ο κωδικός αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από όσους φοιτητές έχουν αποκτήσει ιδρυματικό email και έχουν υλοποιήσει τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναφρορικά με την ενεργοποίηση του Microsoft Office 365 και του MS Teams.

Ο διδάσκων,

Αλέξανδρος Νίντος