Ανακοινώσεις

Ενδιάμεση εξέταση ΔΟΛ

 
Φωτογραφία Αλέξανδρος Νίντος
Ενδιάμεση εξέταση ΔΟΛ
από Αλέξανδρος Νίντος - Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020, 8:31 πμ
 

Η ενδιάμεση εξέταση (“πρόοδος”) του μαθήματος “Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός” θα γίνει την Πέμπτη 19/11/2020 με ώρα έναρξης την ενάτη πρωινή. Η συμμετοχή στην εξέταση αυτή είναι προαιρετική ενώ η εξεταστέα ύλη θα αποτελείται από το τμήμα του μαθήματος που θα έχει διδαχθεί μέχρι και την Πέμπτη 12/11/2020.

Οι εξεταζόμενοι στην ενδιάμεση εξέταση που θα πάρουν προβιβάσιμο βαθμό, θα πιστωθούν με έναν επιπλέον βαθμό στην τελική τους βαθμολογία για το μάθημα, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό και στην τελική εξέταση του μαθήματος το Γενάρη.

Η εξέταση θα γίνει εξ αποστάσεως στον ίδιο εικονικό χώρο του MS Teams στον οποίο γίνονται και οι παραδόσεις του μαθήματος. Υπενθυμίζεται ότι ο κωδικός του χώρου αυτού είναι j96sslq και τονίζεται ότι απαιτείται όσοι συμμετάσχουν στην ενδιάμεση εξέταση να έχουν έγκαιρα εγγραφεί στο χώρο αυτό για την αποφυγή τεχνικών προβλημάτων.

Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στην ενδιάμεση εξέταση πρέπει να έχουν κάμερα και μικρόφωνο στο ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο θα συνδεθούν στο MS Τeams. Επίσης πρέπει να έχουν διαθέσιμη αστυνομική ταυτότητα ή πάσο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησής τους (π.χ. (διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης). Απαιτείται ακόμα να έχουν στην διάθεσή τους λευκές κόλλες και στυλό και να έχουν εξοικειωθεί με το σκανάρισμα της κόλας τους (π.χ. με φωτογράφιση της από smartphone) και την αποστολή του παραγόμενου αρχείου PDF στο διδάσκοντα μέσω του ιδρυματικού τους email (δηλ. αυτού που έχει κατάληξη @uoi.gr).

Ο διδάσκων,

Αλέξανδρος Νίντος