Ανακοινώσεις

ανακοινώσεις για διαλέξεις- σεμινάρια

 
Φωτογραφία Πολυξένη Παγγέ
ανακοινώσεις για διαλέξεις- σεμινάρια
από Πολυξένη Παγγέ - Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020, 8:06 μμ
 

Περισσότερες πληροφορίες για διαλέξεις και σεμινάρια θα βρείτε στην ιστοσελίδα του 

Εργαστηρίου ΝΤ και Εκπαίδευσης από Απόσταση

https://lab-ntodl.ecedu.uoi.gr/index.php/el/2020-01-16-09-36-49/42-2020-02-21-10-57-10