Ανακοινώσεις

Δημοσίευση Λύσεων Θεμάτων Εξεταστικής Ιουνίου 2010

 
Δημοσίευση Λύσεων Θεμάτων Εξεταστικής Ιουνίου 2010
από Ιωάννης Ρίζος - Τρίτη, 15 Ιούνιος 2010, 10:31 πμ
 
Δημοσιεύθηκαν τα θέματα και οι λύσεις της εξεταστικής του Ιουνίου 2010 του Μαθήματος Κλασική Μηχανική ΙΙ. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η διόρθωση των γραπτών.

Ο Διδάσκων
Ι. Ρίζος