Ανακοινώσεις

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

 
Φωτογραφία Αντώνης Τοσουνίδης
Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ
από Αντώνης Τοσουνίδης - Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017, 6:14 μμ
 

Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Aνανεώνετε  η σειρα μαθημάτων του ecourse.uoi.gr: Πανεπιστημιακός Αθλητισμός - Γυμναστήριο και δημιουργεί  το νέο μάθημα Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ  στην δ/νση http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=98
και περιλαμβάνει τα παλαιά δεδομένα των παρακάτω δρασεων αλλά και την συλογή νέων:
1. Ηλεκτρονικό Αθλητικό Δελτίο φοιτήτριας (-τή)

http://users.uoi.gr/atosoun/phpESP/public/survey.php…

Καταγράφει ηλεκτρονικά κάθε ενδιαφερόμενη /-ο φοιτήτρια /-τή, ώστε να εγγραφεί στα προγράμματα άθλησης και αναψυχής καθώς και στις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά και των άλλων ΑΕΙ -ΤΕΙ.

2. Η Ανάλυση της νυκτερινής διασκέδασης των φοιτητριών (-των)
επαναλειτουργει προσεχώς
http://www.uowm.gr/nured-survey/public/survey.php…

Ανώνυμο ερωτηματολόγιο που καταγράφει την συμπεριφορά και τις απόψεις των φοιτητών για την νυκτερινή διασκέδασή τους.

Κατέγραψε την άποψή σου. Μπορεί να συμβάλεις στην βελτίωση της ποιότητας αυτών που σου προσφέρουν την διασκέδαση σου.

3. Η Ανάλυση των συνηθειών του ύπνου των Φοιτητριών (-των)

http://users.uoi.gr/atosoun/phpESP/public/survey.php…

Ανώνυμο ερωτηματολόγιο που καταγράφει και αναλύει τις συνήθειες ύπνου των φοιτητών.

Κατέγραψε την άποψή σου. Για μας είναι πολύτιμη.

4. Η Ανάλυση του Ελεύθερου Χρόνου των Φοιτητών

http://users.uoi.gr/atosoun/phpESP/public/survey.php…

Ανώνυμο ερωτηματολόγιο που καταγράφει τον ελεύθερο χρόνο των φοιτητών (-τριών) και την συμπεριφορά των φοιτητών (τριών) στον αθλητισμό και την κινητική αναψυχή.

Κατέγραψε την άποψή σου. Έτσι προωθείς τον συμμετοχικό σχεδιασμό στο ιδρύματός σου.

5. Η Ανάλυση της συμπεριφοράς των φοιτητριών (-των) σε σχέση με το κάπνισμα, τον αθλητισμό, το αλκοόλ και την διατροφή

επαναλειτουργει προσεχώς

http://www.uowm.gr/nured-survey/public/survey.php…

Ανώνυμο ερωτηματολόγιο που καταγράφει τις απόψεις των φοιτητών (-τριών) και την συμπεριφορά τους σε σχέση με τον αθλητισμό, το κάπνισμα, το αλκοόλ και την υγιεινή διατροφή.

Απευθύνεται στα στελέχη του Πανεπιστημιακού Αθλητισμού των ΑΕΙ / ΤΕΙ αλλά και στους φοιτητές (-τριες) που συμμετείχαν σε κάποιο πρωτάθλημα ή δράση της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

επαναλειτουργει προσεχώς

http://www.uowm.gr/nured-survey/public/survey.php…

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.Α.Τ.Ε (ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΗΜΕΡΙΔΕΣ, κ.τλ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

http://users.uoi.gr/atosoun/phpESP/public/survey.php…

θέλουμε την αυστηρή κριτική σου για να βελτιωνόμαστε...

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Α.Τ.Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ

http://www.uowm.gr/nured-survey/public/survey.php…

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Α.Τ.Ε. ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ

http://www.uowm.gr/nured-survey/public/survey.php…

Απευθύνεται στους μαθητές ή σε στελέχη της εκπαίδευσης

Ανάλυση του Ελεύθερου Χρόνου των Μαθητών

επαναλειτουργει προσεχώς

http://www.uowm.gr/nured-survey/public/survey.php…

Κατέγραψε ανώνυμα την άποψή σου για τον ελεύθερο χρόνο σου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

επαναλειτουργει προσεχώς

http://www.uowm.gr/nured-survey/public/survey.php…
Ιστοσελίδες που σχετίζονται με τον Πανεπιστημιακό Αθλητισμό

1. Ιστοσελίδα της επιστημονικής Επιτροπής
της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.) http://users.uoi.gr/sceate

2. Ιστοσελίδα των χειμερινών αθλημάτων
της Επιτροπής Αθλητισμού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Α.Τ.Ε.) http://users.uoi.gr/ski