Γενικές ομάδες συζητήσεων

Ομάδα συζητήσεων Περιγραφή Συζητήσεις
Ανακοινώσεις
Γενικά νέα και ανακοινώσεις
0

Εκπαιδευτικές ομάδες συζητήσεων

θέμα Ομάδα συζητήσεων Περιγραφή Συζητήσεις
θέμα 8 Δοκιμαστική Ομάδα συζήτησης (Forum)
Η ομάδα συζήτησης είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να επιλέξει ο διδάσκων με την οποία μπορεί ο οποιοσδήποτε συμμετέχων στο μάθημα να εισάγει ένα θέμα διαλόγου ή απορία και να γίνεται σχετική συζήτηση με συμμετοχή όλων. Αυτή η ομάδα συζήτησης παραμένει στη σελίδα του μαθήματος δίνοντας τη ...
1