Ανακοινώσεις

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε

  1. Την πιο πρόσφατη μορφή του διδακτικού βιβλίου (μη ολοκληρωμένο) που εν ευθέτω χρόνω θα εκδοθεί ως e-book
  2. Τις εικόνες από τις διαλέξεις

(Δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα ανακοινώσεις)