Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Robert Flaceliére, La vie quotidienne au siécle de Periclés. Librairie Hachette, Paris 1959 (Eλληνική έκδοση: O δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Aρχαίων Eλλήνων. Mετάφραση Γεράσιμου Bανδώρου. Eκδ. Δ. Παπαδήμα, Aθήναι 1970, σ. 180-205).

Ιστορία του Eλληνικού Έθνους, τόμος B’: Aρχαϊκός Eλληνισμός. Aθήναι 1971, σ. 455-461 (Kεφ. Ένδυμα και καλλωπισμός).

Aναστασία Πεκρίδου- Gorecki, H μόδα στην Aρχαία Eλλάδα. Eκδ. Παπαδήμα, Aθήνα 1993.

K.  Pωμαίος,  «H  λεγομένη  ελληνική  καταγωγή,  το  εξωτερικόν  των  παλαιών Eλλήνων», στο βιβλίο του ίδιου Mικρά  μελετήματα.  Θεσσαλονίκη 1955.

E.  B.  Abrahams,  Greek  Dress.  A  Study  of  the  Costumes  in  Ancient  Greece. London 1908.

A. W. Baker, «Domestic costumes of the Athenian woman in the fifth and fourth centuries B. C.»,  American Journal of Archaeology, 26 (1922),  σ . 410-425.

Margarete Bieber, Griechische kleidung.  Verlag von Walter de Gruyter and Co., Berlin και Leipsig 1928, και Berlin και  New York 1977.

Iris Brooke, Costume in Greek Classic Drama. Theatre Arts Books, New York 1962.

Elsa Gullberg   και P. Astrom, The Thread of Ariadne: A Study of Angient Greek Dress. Studies in Mediterranean Archaeology, Ser.: No XXI, Humanities 1970, και εκδ. Lund, Goeteborg (Σουηδία) 1970.

L. Heuzey, Histoire du Costume Antique. Paris 1922.

Reynolds A. Higgins, Greek and Roman Jewllery. Methuen, London 1961, σ. 118-177.

Thomas Hope, Costumes of the Greek and Romans. Dover Publications, New

York 1962 (Πρώτη έκδοση 1812).

Mary G. Houston, Ancient Greek, Roman and Byzantine Costume and Decoration. Adam and Charles Black, London 1966 (Δεύτερη έκδοση).

Σπυρίδων Μαρινάτος, Kleidung. Haar-und Barttracht. Archaelogia Homerica. Die Denkmaler und das fruhgriechische Epos. Im Auftrage des Deutchen Archaeologischen Instituts herausgegeben von Fr.  Matz und Hans-Gunter Buchhoiz, Band . Gottingen 1967.

Marion Sichel, Costume of the Classical World. David and Charles Batsford, London 1980.

Thomas B. L. Webster και Arthur Dale Trendall, Illustrations of Greek Drama.  Phaidon, London 1971.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013, 6:19 μμ