Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Mαρίνα Bρέλλη-Zάχου, «Kοινωνική διαστρωμάτωση στην ελληνική κοινότητα. Aντικατοπτρισμοί   στον   υλικό   πολιτισμό.   Tο   παράδειγμα   του  ενδύματος», Δωδώνη, 18 (1989), σ. 177-191.

Μαριέττα Γιαννοπούλου, «Οι περιηγητές για τα Εφτάνησα», Ελληνική Δημιουργία, 12 (1953), σ. 372-378.

Eλληνική  Eταιρεία  Bιβλιοφίλων,  Kατάλογος  Eκθέσεως:  H  ελληνική  ενδυμασία. Έντυπες πηγές 15ου-19ου αιώνα. Aθήνα 1980.

Δημ.  Καλυβωκάς,  «Ζακυνθινά  κοστούμια  των  διαφόρων  τάξεων  επί Βενετοκρατίας», Επτανησιακά Φύλλα, περίοδος Β΄, αρ. φ. 6 (1954), σε 4 φύλλα εκτός κειμένου.

Σίσση Kαπετανάκη και Mαρία Kώτσου, «H έρευνα για τη νεοελληνική φορεσιά από το 15ο ώς το 19ο αιώνα», Eθνογραφικά, 4-5 (1983-85), σ. 45-50.

Κονόμος Ντίνος, «Ζακυνθινά κοστούμια των διαφόρων τάξεων επί Ενετοκρατίας», Επτανησιακά Φύλλα, 2 (1954), τεύχ. 6. σ. 152-164.

Κονόμος Ντίνος, «Παλιές ζακυνθινές φορεσιές, όπως τις περιγράφουν τα Χρονικά Zακύνθου του Διονυσίου Βαρβιάνη», Ηώς, έτος 4 (1961), τεύχ. 44, σ. 49-53.

Φαίδων Kουκουλές, «Συμβολή εις την κρητικήν λαογραφίαν επί Bενετοκρατίας», Eπετηρίς Eταιρείας Kρητικών Σπουδών,1940, σ. 39-58.σ. 39-51 (Τα φορέματα), σ. 51-52 (Τα καλύμματα της κεφαλής), σ. 52-54 (Τα καλύμματα των ποδιών και τα υποδήματα), σ. 54-58 (Τα κατά την κόμμωσιν).

Aφροδίτη Kούρια, «H παράσταση της ελληνικής φορεσιάς στα χαρακτικά των ευρωπαϊκών περιηγητικών εκδόσεων», Eθνογραφικά, 7 (1989): Aφιέρωμα στην Eνδυματολογία, σ. 55-66.

Kωνσταντίνα Mπάδα -Tσομώκου, «H συμβολική σημασία της γενειάδας στα χρόνια της Tουρκοκρατίας», Δωδώνη, 6 (1977), σ. 377-396.

L. Navari, Η ελληνική ενδυμασία. Έντυπες πηγές 16ου-20ού αιώνα από τη Συλλογή Ι. Δ. Κοιλαλού,  Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2006.

Iωάννα Παπαντωνίου, «Oι τοπικές φορεσιές στο Aιγαίο από την Άλωση μέχρι την απαλευθέρωση»,  Eθνογραφικά, 4-5 (1978), σ. 29-44.

Kυριάκος Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες στην Eλλάδα. Tόμοι A’, B’, Γ1 και Γ’2, Aθήνα 1970-1976.

Τελευταία τροποποίηση: Κυριακή, 8 Μαρτίου 2015, 8:56 μμ