Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου, «Χορός και ένδυμα.  Παράδοση και αναπαράσταση», στο συλλογικό τόμο Χορός και Κοινωνία.  Έκδ.  Πνευματικού Κέντρου Κόνιτσας,  Κόνιτσα1994, σ. 97-110. (και σε ανάτυπο).

Μ.Γ.Μερακλής, «Τι είναι ο Folklorismus», Λαογραφία, 28(1972), σ. 27-38.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013, 6:33 μμ