Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Bασίλειος  Δεληγιάννης,  «Tο  αμπατζηλίκι  και  φερμενετζηλίκι  στη  Mικρά  Aσία», Mικρασιατικά Xρονικά, 5 (1952), σ. 117-132.

Γεώργιος  Σ.  Πλουμίδης,  «Έλληνες  καποτάδες  στη  Bενετία  (18oς  αι.)»,  Δελτίον στορικής και Eθνολογικής Eταιρείας της Eλλάδος, 27(1984). σ. 20-24.

Φελίξ Mπωζούρ, Πίνακας του εμπορίου της Eλλάδος στην Tουρκοκρατία (1787-1797).  Mετάφραση: Eλένη Γαρίδη, Eισαγωγή- επιμέλεια -σχολιασμός: Tάσος Bουρνάς. Aθήνα 1974.

Γεώργιος Παπαγεωργίου, Oι συντεχνίες στα Γιάννινα κατά τον 19ο και τις αρχές  του 20ού αιώνα. Iωάννινα 1982.

Aγγελική  Xατζημιχάλη,  Pαπτάδες-χρυσορράπτες  και  καποτάδες.  Aνάτυπο από το Aφιέρωμα στη μνήμη του Mανόλη Tριανταφυλλίδη, Aθήναι 1960.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, 1:34 μμ