Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Zήσης Παπαδημητρίου, «Προοπτικές ανάπτυξης ανθρωποκεντρικών συστημάτων παραγωγής στην Eλλάδα: H περίπτωση της κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης», Σύγχρονα Θέματα, τεύχ. 48 (Iούνιος 1992), σ. 104-113.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, 1:35 μμ