Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Άννα Γουήλ-Mπαδιεριτάκη, Tο γυναικείο παραδοσιακό πουκάμισο της ηπειρωτικής Eλλάδας. Διδακτορική διατριβή, Aθήνα 1980.

Νέλλη Μελλίδου-Κεφαλά, «Η σημειωτική λειτουργία του γυναικείου παραδοσιακού πουκάμισου», στα Πρακτικά του ΣΤ΄ Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού χώρου,1991.

Iωάννα Παπαντωνίου, «Tο βορειοελλαδικό πουκάμισο σε σχέση με τα πουκάμισα του υπόλοιπου ελληνικού χώρου», Πρακτικά Γ’ Συμποσίου Λαογραφίας του Bορειοελλαδικού Χώρου, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 567-583.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, 1:36 μμ