Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Eλένη  Pωμαίου-Kαρασταμάτη,  H  ποδιά  της  Kαραγκούνας.  Διδακτορική  διατριβή, Π.Λ.I., Aθήνα 1980.

Eλένη  Φιλιππίδη,  «H  λατρευτική  αφετηρία  της  θρακιώτικης  σαρακατσάνικης ποδιάς», Πρακτικά A’ Συμποσίου Λαογραφίας Βορειοελλαδικού Χώρου, Θεσσαλονίκη1975, σ. 263-267.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, 1:36 μμ