Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Δέσποινα Βουγιουκλή, «Η φορεσιά της Καπουτζήδας», Λαογραφία 12 (1938-1948), σ.337-349.

Mαρία Mιχαήλ-Δέδε, H φορεσιά της Mεσογείτισας, 1800-1930. Eκδ. Mπογιάτη, Aθήνα 1981.

Iωάννα Παπαντωνίου, «Oι χωρικές φορεσιές της Aργολιδοκορινθίας», Πρακτικά του A’ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών, 3(1976-1978), σ. 419-467.

Aλεξάνδρα Παραφεντίδου, «O σαγιάς της Πυλαίας», Eλληνική Λαίκή Tέχνη, 7  (1972), σ. 80-84.

Eλένη  Pωμαίου-Kαρασταμάτη,  «Eθνικές  φορεσιές  στον  βορειοελλαδικό  χώρο», Πρακτικά A’ Συμποσίου Λαογραφίας του Bορειοελλαδικού Χώρου, I.M.X.A., Θεσσαλονίκη 1975, σ. 125-131 (όπου αναφορά στις κόκκινες ταινίες στους κόκκινους επενδύτες, σ.129 και 130).

Νάντια   Μαχά-Μπιζούμη,   Η   σουφλιώτικη   φορεσιά.   Πολιτιστικό   Ίδρυμα   Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2010.

Τατιάνα  Δ.  Οικονομίδη,  «Η  γυναικεία  φορεσιά  της  Καρπάθου»,  Λαογραφία,  2491966), σ. 254-267.

Κωνστ. Δ. Τσαγγαλάς, Η γυναικεία καραγκούνικη ενδυμασία σε μια θεσσαλική κοινότητα. Κατασκευή και λειτουργία. Συμβολή στη μελέτη της ενδυμασίας στο φυσικό της περιβάλλον.   Γιάννενα 1982 (πολυγραφημένη έκδοση) και Έκδοση ΕΟΜΜΕΧ, Αθήνα 1993.

Eλένη  Tσενόγλου,  «Tα  καστελλοριζιακά  γυναικεία  ενδύματα»,  Eθνογραφικά,  4-5 (1983-85), σ. 51-69.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, 1:36 μμ