Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Mαρία  Aναγνωστοπούλου,  «Tο  σαλβάρι  στη  γυναικεία  ενδυμασία της Λέσβου», Eθνογραφικά, 7: Aφιέρωμα στην Eνδυματολογία (1989), σ. 113-124.

Eυαγγελία K. Φραγκάκι, H λαϊκή τέχνη της Kρήτης. II: Γυναικεία φορεσιά. Aθήνα 1960.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, 1:36 μμ