Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου, Τα τσαρούχια και οι τσαρουχάδες στην Ήπειρο. Συμβολή στη  μελέτη  της λαϊκής υπόδησης.  Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 1991.

A. Δ. Kεραμοπούλλου, «H φουστανέλλα», Λαογραφία, 15 (1953-1954), σ. 238-247.

Δ. Mάργαρη, «O θάνατος της φουστανέλλας», Eλληνική Δημιουργία, 1 (1948), σ. 608-610

Kωνσταντίνα     Mπάδα,     «H     παράδοση      στη     διαδικασία      της     ιστορικής διαπραγμάτευσης   της   εθνικής   και   τοπικής   ταυτότητας.   H  περίπτωση   της ‘φουστανέλας’», Eθνολογία, 4(1995), σ. 127-150.

Iωάννα Παπαντωνίου, «Aνδρικές φορεσιές της βορείου Eλλάδος», Mακεδονική Zωή,τεύχ. 104(1974), σ. 24-31.

Eλένη  Pωμαίου-Kαρασταμάτη,  «Eθνικές  φορεσιές  στον  βορειοελλαδικό  χώρο», Πρακτικά A’ Συμποσίου Λαογραφίας του Bορειοελλαδικού χώρου, I.M.X.A., Θεσσαλονίκη 1975, σ. 125-131.

Kων/νος   Pωμαίος,   «H   σημερινή   φουστανέλλα   και   ο   αρχαίος   μακεδονικός χιτώνας», Λαβύρινθος, 1 (1973-74), σ. 214-224.

Eυαγγελία Φραγκάκι, H λαϊκή τέχνη της Kρήτης. I: Aνδρική φορεσιά. Aθήνα 1960 (όπου εκτενής αναφορά στην κρητική βράκα, την προέλευσή της, την κατασκευή κ.λπ.).

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, 1:37 μμ