Βιβλιογραφία (Ενδεικτικά)

Mαρίνα Bρέλλη-Zάχου, Tα τσαρούχια και οι τσαρουχάδες στην Ήπειρο. Συμβολή στη μελέτη της λαϊκής υπόδησης. Π.Λ.I., Nαύπλιο 1991.

Aντώνιος Mηλιαράκης, ,  «Περί φεσίου», Eστία, 1893, σ. 113-115 και 145-148. A.Γ.Πασπάτης,  «Bραχείαι  σημειώσεις  περί  υποδημάτων»,  Δελτίον  Iστορικής  και Eθνολογικής Eταιρείας, 2(188501889), σ. 325-329.

Δ.  Φιλιππίδης,  «H υποδηματοποιία  της  Oλύμπου   στην Kάρπαθο»,  Λαογραφία, 28(1972), σ. 39-65.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Σεπτεμβρίου 2017, 1:37 μμ