Ερωτήσεις κατανόησης

1. Πως παράγονται τα διαφορετικά αλληλόμορφα γονιδίου;

2 Εαν τα τμήματα των μητρικών και των πατρικών χρωματίδων είναι γενετικά πανομοιότυπα και το κάθε γονίδιο έχει τα ίδια αλληλόμορφα ποι το αποτέλεσμα του αναυνδυασμού των χρωμοσωμάτων;

3.Ποιές διεργασίες είναι κοινές  στη μείωση και τη μίτωση;

4. Αν η ποσότητα DNΑ που υπάρχει σε διπλοειδές κύτταρο κατά τη φάση G1 του κυτταρικού κύκλου είναι n τότε ποιάη ποσότητα DNA που θα περιέχει το ίδιο κύτταρο κατά τη μετάφαση της μείωσης Ι;στη μετάφαση της μείωσης ΙΙ;

5. Που μπορέι να οφείλονται οι ανευπλοειδίες και οι χρωμοσωμικές ανακατατάξεις;

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Ιανουάριος 2014, 12:47 μμ