Πληροφορίες για τις εργασίες

Θα ανακοινωθούν δύο (2) σετ ασκήσεων. 
Το κάθε σετ ασκήσεων έχει βάρος 10% του τελικού βαθμού. 
Οι ασκήσεις μπορούν να λυθούν από ομάδες το πολύ 2 φοιτητών.
Για να βαθμολογηθεί μια άσκηση θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει παρουσίαση ορισμένων τυχαία επιλεγμένων θεμάτων της στο μάθημα. 
Η παρουσίαση της κάθε άσκησης έχει βάρος 5% του τελικού βαθμού και η βαθμολογία της εξαρτάται από την ολοκληρωμένη διατύπωση σε σχετικές ερωτήσεις που μπορεί να τεθούν κατά την διάρκειά της. 
Εάν δεν γίνει παρουσίαση της άσκησης τότε δεν βαθμολογείται η αντίστοιχη άσκηση. Στην τελευταία περίπτωση δεν επιτυγχάνεται το συνολικό 15% (10% + 5%) κάθε άσκησης. 

Ιδιαίτερη προσοχή στις ασκήσεις θέλουν:

 • Η ημερομηνία παράδοσης είναι αυστηρή και δεν δίνεται καμία παράταση. 
  Επίσης ο χρόνος προετοιμασίας των ασκήσεων θα είναι 10 με 14 μέρες (ανάλογα με την δυσκολία των ασκήσεων) και η εκφώνηση των ασκήσεων θα αναρτάται σε προκαθορισμένη ημερομηνία.
 • Πανομοιότυπες απαντήσεις των ασκήσεων δεν λαμβάνονται υπόψη (και φυσικά μηδενίζονται). 
  Ωστόσο συνεργασία μεταξύ φοιτητών ενθαρρύνεται αρκεί να επικεντρώνεται στην κ α τ α ν ό η σ η των θεμάτων.


Ο τρόπος παράδοσης των ασκήσεων είναι είτε χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να αναφέρετε τα ονοματεπώνυμα και Α.Μ. των φοιτητών:

 • Χειρόγραφες απαντήσεις : θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και τις παραδίδεται στο γραφείο του διδάσκοντα ή μέσα σε φάκελο (για να μην φθαρούν) κάτω από την πόρτα του γραφείου σε περίπτωση απουσίας του διδάσκοντα.
 • Εντούτοις ενθαρρύνεται η ηλεκτρονική αποστολή των ασκήσεων με email. 
  Το αρχείο θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε pdf και θα πρέπει να έχει την ονομασία «onoma_Askisi1_ALGO.pdf».
  Δείτε εδώ τρόπους δημιουργίας pdf από διάφορους επεξεργαστές κειμένου. 
  Επίσης στο email που θα στείλετε θα πρέπει: 
  - να έχει θέμα «Askisi1 – ALGO» ή «Askisi2 – ALGO», 
  - να αναφέρετε στο κυρίως σώμα τα ονοματεπώνυμά σας και 
  - να επισυνάψετε το αρχείο pdf. 
  Σε περίπτωση σωστής παραλαβής θα λάβετε email επιβεβαίωσης.

Οι βαθμολογίες των ασκήσεων και των αντίστοιχων παρουσιάσεων έχουν διάρκεια 2 ετών.

Εκφώνηση Ασκήσεων

Για το 1ο σετ ασκήσεων:

 • αναμένεται στις 15 Μαρτίου 2013 με
 • ημερομηνία παράδοσης 29 Μαρτίου 2013 και
 • ημερομηνία παρουσίασης 5 Απριλίου 2013

Για το 2ο σετ ασκήσεων:

 • αναμένεται στις 26 Απριλίου 2013 με
 • ημερομηνία παράδοσης 13 Μαϊου 2013 και
 • ημερομηνία παρουσίασης 17 Μαϊου 2013.
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 2 Δεκέμβριος 2013, 7:08 μμ