Πληροφορίες για τον τρόπο βαθμολόγησης του μαθήματος

Γραπτή Εξέταση:

  • Χρήση χειρόγραφου φύλλου Α4 (2 σελ.) με ό,τι πληροφορία θέλετε.
  • Στο χειρόγραφο φύλλο αναγράφεται το ονοματεπώνυμό σας και το παραδίδεται μαζί με το γραπτό σας.

Η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων (γ) έχει βάρος 70% του τελικού βαθμού. 

Επομένως ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον τύπο 

       0.7 γ + (0.1 Α1 + 0.05 Π1) + (0.1 Α2 + 0.05 Π2) + @lgoFights

όπου Αi και Πi είναι ο βαθμός της άσκησης και της παρουσίασης αντίστοιχα, για i=1,2.

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 2 Δεκέμβριος 2013, 7:09 μμ