Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ Ι


Ενότητα 1: Εισαγωγή.
Ενότητα 2-4: Χρήση ΤΠΕ στην τάξη, διαδίκτυο- εργαστήρια.
Ενότητα 5-8: Χρήση πολυμέσων στην τάξη- εργαστήρια
Ενότητα 9-10: Δομή και σύνταξη εργασίας.
Ενότητα 11-14: Προτάσεις για δημιουργία και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα με χρήση Η/Υ ΙΙ

Ενότητα 1: Εισαγωγή
Ενότητα 2-4: Προηγμένη χρήση ΤΠΕ στην τάξη, social internet- εργαστήρια.
Ενότητα 5-8: Προηγμένη χρήση πολυμέσων στην τάξη- εργαστήρια.
Ενότητα 9-10: Αναλυτική δομή, σύνταξη και παρουσίαση εργασίας.
Ενότητα 11-14: Δημιουργία, αξιολόγηση και παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού.


Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012, 2:05 μμ