Σημειώσεις, Βιβλίο M. Spiegel, Θεωρητική Μηχανική: Κεφάλαιο 4, Κεφάλαιο 8.1-8.9
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012, 2:05 μμ