Ηλεκτρονικό Αθλητικό Δελτίο φοιτήτριας (-τή)

Ηλεκτρονικό Αθλητικό Δελτίο φοιτήτριας (-τή)

http://users.uoi.gr/atosoun/phpESP/public/survey.php…

Καταγράφει ηλεκτρονικά κάθε ενδιαφερόμενη /-ο φοιτήτρια /-τή, ώστε να εγγραφεί στα προγράμματα άθλησης και αναψυχής καθώς και στις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά και των άλλων ΑΕΙ -ΤΕΙ.


Ηλεκτρονικό Αθλητικό Δελτίο φοιτήτριας (-τή)

http://users.uoi.gr/atosoun/phpESP/public/survey.php…

Καταγράφει ηλεκτρονικά κάθε ενδιαφερόμενη /-ο φοιτήτρια /-τή, ώστε να εγγραφεί στα προγράμματα άθλησης και αναψυχής καθώς και στις διάφορες ομάδες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά και των άλλων ΑΕΙ -ΤΕΙ.


Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017, 6:21 μμ