Ταλαντώσεις:
  1. Συζευγμένοι ταλαντωτές 1 και Συζευγμένοι ταλαντωτές 2 (Java Applets)
  2. Βίντεο από τη γέφυρα της Tacoma η οποία κατέρευσε λόγω ταλαντώσεων που προκλήθηκαν από τον άνεμο (απαιτούν Quicktime).
  3. Συλλογή από Java Applets σχετικές με ταλαντώσεις
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012, 2:05 μμ