Ισοτροπικός Ταλαντωτής σε 3 Διαστάσεις (Βαρβαρέζος)

Πατήστε στο σύνδεσμο varvarezos-isotr-tal.pdf για να δείτε το αρχείο.