Φαινόμενο Aharonov-Bohm

Πατήστε στο σύνδεσμο seminar_aharonov.pdf για να δείτε το αρχείο.