Ο πρόλογος από το βιβλίο Charles Darwin, Ernst W. Mayr “On the Origin of Species: a Facsimile of the First Edition” , Harvard Univ Press, 1975

Click darwin.doc link to view the file.