Ο πρόλογος από το βιβλίο Charles Darwin, Ernst W. Mayr “On the Origin of Species: a Facsimile of the First Edition” , Harvard Univ Press, 1975

Πατήστε στο σύνδεσμο darwin.doc για να δείτε το αρχείο.