10ο Φυλλάδιο Ασκήσεων (Ολοκλήρωση Υπερβατικών Συναρτήσεων, Τεχνικές Ολοκλήρωσης, Γενικευμένα Ολοκληρώματα) [Τάξη: 1β,1θ,2δ,2ζ,2η, Εργασία: 1γ,2α,2ε,2στ,2θ (παράδοση μέχρι 12/12)]

Πατήστε στο σύνδεσμο set10_2011.pdf για να δείτε το αρχείο.

Ασκήσεις