Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με την Μονή Παρηγορήτισσας Άρτας:

  • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
  • στο πεδίο
  • μετά την εφαρμογή στο πεδίο

7.2MB PDF document