Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Γεφύρι της Άρτας:

  • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
  • στο πεδίο
  • μετά την εφαρμογή στο πεδίο

3.5MB PDF document

Click Γεφύρι_Άρτας_Μαθητής.pdf link to view the file.