Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με τον Πύργο Κούλιας Παραμυθιάς:

  • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
  • στο πεδίο
  • μετά την εφαρμογή στο πεδίο

2.9MB Έγγραφο PDF

Πατήστε στο σύνδεσμο Κούλια_Μαθητής.pdf για να δείτε το αρχείο.