Βιβλίο Μαθητή_Μαντείο Δωδώνης

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Μαντείο της Δωδώνης:

  • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
  • στο πεδίο
  • μετά την εφαρμογή στο πεδίο

2.6MB Έγγραφο PDF

Πατήστε στο σύνδεσμο 1_Μαντείο_Μαθητής.pdf για να δείτε το αρχείο.