Βιβλίο Μαθητή_Θέατρο Δωδώνης

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Θέατρο της Δωδώνης:

  • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
  • στο πεδίο
  • μετά την εφαρμογή στο πεδίο

3.8MB Έγγραφο PDF

Πατήστε στο σύνδεσμο 2_Θέατρο_Μαθητής.pdf για να δείτε το αρχείο.