Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με τη Μονή Μολυβδοσκέπαστης:

  • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
  • στο πεδίο
  • μετά την εφαρμογή στο πεδίο

3.4MB PDF document