Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με τη Μονή Φιλανθρωπηνών:

  • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
  • στο πεδίο
  • μετά την εφαρμογή στο πεδίο

11.6MB Έγγραφο PDF

Πατήστε στο σύνδεσμο Φιλανθρωπηνών_Μαθητής.pdf για να δείτε το αρχείο.