Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Κάστρο της Πάργας:

  • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
  • στο πεδίο
  • μετά την εφαρμογή στο πεδίο

8.3MB PDF document