Βιβλίο Μαθητή

Το αρχείο περιέχει δραστηριότητες σχετικά με το Ωδείο Νικόπολης:

  • πριν την εφαρμογή στο πεδίο
  • στο πεδίο
  • μετά την εφαρμογή στο πεδίο

2.6MB Έγγραφο PDF

Πατήστε στο σύνδεσμο Ωδείο_Μαθητής.pdf για να δείτε το αρχείο.