Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με Scratch

Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με Scratch

Πατήστε στο σύνδεσμο SenarioScratch.pdf για να δείτε το αρχείο.