Ιδιότητες Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων 2: Συστήματα Εμβύθισης

Ιδιότητες Εκπαιδευτικών Εικονικών Περιβαλλόντων 2:
Συστήματα Εμβύθισης

Πατήστε στο σύνδεσμο 2008idiotitisEVE2ETPE.pdf για να δείτε το αρχείο.