Βιβλίο Κβαντομηχανικής K. Schulten (λίγο πιο προχωρημένο)

Βιβλίο Κβαντομηχανικής  K. Schulten  (λίγο πιο προχωρημένο)

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο http://www.ks.uiuc.edu/Services/Class/PHYS480/qm_PDF/QM_Book.pdf για να ανοίξετε τον πόρο.