Σημειώσεις στα Αγγλικά βασισμένες στο βιβλίο του J. Binney

Σημειώσεις στα Αγγλικά βασισμένες στος βιβλίο του J. Binney. Πολύ σχετικό με τις διαλέξεις του μαθήματος!