Σχετικά με τις μονάδες στον Ηλεκτρομαγνητισμό 1

Σχετικά με τις μονάδες στον Ηλεκτρομαγνητισμό

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο http://www.star.ac.za/course-resources/local/tony-foley/emunits.pdf για να ανοίξετε τον πόρο.