Σχετικά με τις μονάδες στον Ηλεκτρομαγνητισμό 1

Σχετικά με τις μονάδες στον Ηλεκτρομαγνητισμό