Σχετικά με τις μονάδες στον Ηλεκτρομαγνητισμό 2

Σχετικά με τις μονάδες στον Ηλεκτρομαγνητισμό 2

Κάντε κλικ στον σύνδεσμο http://www.rpi.edu/dept/phys/courses/PHYS4210/S09/CGSSI.pdf για να ανοίξετε τον πόρο.