Αγγλοελληνικό λεξικό Ευρωπαϊκών και χρηματοοικονομικών όρων

(Πηγαίνετε στη σελίδα 2 για να βρείτε το λεξικό).
Click http://www.ine.otoe.gr/inside.asp?id=5 link to open resource.